Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Eğitimi ve Sertifikası

1,610 

Ek bilgi
Erişim Süresi

1 Ay

Yöntem

Online Eğitim

Sertifika Türü

Eğitim Sertifikası

Sertifika Saati

.

Kurum

e-Devlet ve Üniversite Onaylı

Resmi Doğrulama

10 İş Gününde e-Devlet'te

Erişim Cihazları

Web, Tablet, Cep'ten 7/24 Eriş

Kontenjan

5 Kişi

Eğitime Başlama

1 İş Günü İçinde SMS Gönderilir

Ödeme Seçenekleri

Kredi-Banka Kartı, Havale

Eğitim Hakkında
 • Bu eğitim, online (uzaktan) eğitim yöntemiyle video dersler şeklinde verilmektedir. Eğitime dair tüm konular detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitim içeriklerinin tamamı daha önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir. Süreç sonunda, üniversite tarafından sertifika düzenlenmektedir. Sertifika, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip katılımcıların e-Devlet sistemine işlenmektedir. Katılımcıların sertifikaları e-Devlet sisteminde doğrulanabilir, sorgulanabilir, PDF olarak indirilebilir. Sertifika üniversite tarafından e-imzalı ve barkodludur. Sertifika ömür boyu geçerlidir, kamu ve özel sektörde kullanılabilmektedir. Eğitim sürecini başvuru tarihinden itibaren süresi içinde tamamlamanız gerekmektedir. Kişisel performansa bağlı olarak süreci daha erken de tamamlayabilirsiniz. Uzaktan eğitim sistemine, kullanıcı adı ve şifreniz ile süreç içerisinde dilediğiniz zaman giriş yaparak erişebilirsiniz.

Eğitim İçeriği
 • DERS İÇERİĞİ
  ·Python Programının Tanıtımı
  ·Kullanım Alanları
  ·İndirilmesi ve Kurulması
  ·Temel Operatörler
  ·Atama Operatörleri
  ·Aritmetik Operatörler
  ·Mantıksal Operatörler
  ·Veri Türleri
  ·Değişken Türüne Göre Değişken Elemanlarına Erişim
  ·Değişken Türleri Arasında Dönüşümler
  ·İşlem Çıktılarının Alınması
  ·Temel Metin İşlevleri
  ·Ön Tanımlı Fonksiyonlar
  ·Fonksiyon Ataması ve Fonksiyonların Yazımı
  ·Lokal ve Global Değişkenler
  ·If İfadesinin Kullanımı
  ·If ve Else İlişkisi
  ·İf,Else ve Elif İlişkisi
  ·Döngüler
  ·For Döngüsü
  ·While Döngüsü
  ·Veri İşleme
  ·Modül Kavramı ve Modülün Çalıştırılması
  ·Numpy Modülünün Yüklenmesi
  ·Rastsal Veri Üretme
  ·Normal Dağılımdan Veri Üretme
  ·Tam Sayı Veri Üretme
  ·Numpy Dizeleri Oluşturmak
  ·Numpy Dizelerinin Özellikleri
  ·Yeniden Şekillendirme İşlemleri
  ·Dizeleri Birleştirme İşlemleri
  ·Dizeleri Ayrıştırma (Splitting) İşlemleri
  ·Dizelerde Sıralama İşlevi
  ·İndeksler ile Elamanlara Erişim
  ·Aralık Seçme İşlemleri
  ·Matrisler ve İki Boyutlu Aralık Seçme İşlemleri
  ·Alt Küme İşlemlerini Gerçekleştirme
  ·Dizelerde Matematiksel İşlemler
  ·Fonksiyonlar ile Matematiksel İşlemler
  ·Temel Matematiksel ve İstatistiksel İşlemler
  ·İki Bilinmeyenli Denklem Sisteminin Numpy Modülü ile Çözülmesi
  ·Pandas Modülünün Yüklenmesi
  ·İndeks Değerlerinin Değiştirilmesi
  ·Sözlükler Yardımı ile Listelerin Oluşturulması
  ·İki Seriyi Birleştirerek Yeni Bir Seri Oluşturma
  ·Pandas Modülünde Eleman İşlemleri
  ·Data Frame (Veri Çerçevesi)
  ·Data Frame (Veri Çerçevesi) Eleman İşlemleri
  ·loc ve iloc İşlevleri ile Değişken Seçme
  ·Koşullu Eleman Seçme İşlevleri
  ·Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Birleştirme İşlemleri
  ·Veri Çerçevelerinde (Data Frame) Eşleştirme İşlemleri
  ·İçeri Veri Aktarma ve Dış Ortama Veri Aktarma
  ·Gruplama İşlemleri
  ·Toplulaştırma İşlev
  ·Filtreleme İşlemleri
  ·Tekrarlama Komutları
  ·Sıralama İşlemleri
  ·Dönüştürme İşlevleri
  ·Pivot Tablolar
  ·Veri Görselleştirme
  ·Verileri Kategorilere Ayırma
  ·Barplot Grafikleri
  ·Seaborn Modülünün Kurulumu
  ·Seaborn Modülü ile Dağılım Grafikleri Oluşturma
  ·Seaborn Modülü ile Serpilme Diyagramları Oluşturma
  ·Pandas Modülü ve Seaborn Modülünde Histogramlar ve Benzerlikleri
  ·Farklı Kırılımlara Göre Serpilme Diyagramlarının Elde Edilmesi
  ·Temel İstatistik Bilgileri ?
  ·Anket Verilerine Bakış
  ·Evren ve Örneklem
  ·Betimsel ve Çıkarımsal İstatistik
  ·Değişken, Sabit Parametre
  ·Bağımlı Bağımsız Değişken
  ·Ölçüm Düzeyleri
  ·Sınıflama (Nominal) Ölçek
  ·Sıralama (Ordinal) Ölçek
  ·Eşit Aralıklı (Interval) Ölçek
  ·Temel İstatistiksel Kavramlar
  ·Ortalama
  ·Mod
  ·Medyan
  ·Standart Sapma
  ·Varyans
  ·Korelasyon
  ·Kovaryans
  ·Normal Dağılım
  ·Hipotez Testleri
  ·Hipotez Testinin Aşamaları
  ·Programının Arayüzünün Tanıtılması
  ·Programdaki Menüler
  ·Çalışma Dosyasının Kaydedilmesi ve Açılması
  ·Programda Değişken Görünümü ve Veri Görünümü
  ·Değişken Oluşturma ve Değişkene Özel Ayarlar
  ·Veri Etkiletlerinin Girilmesi
  ·Kategorik Değişkenlere İlişkin Kategori İsimlerinin Atanması
  ·Değişkenin Ölçme Düzeyinin Atanması
  ·Atanan Değişkene İlişkin Veri Girişi
  ·Sürekli Değişkenlerin Kategorik Değişkene Dönüştürülmesi
  ·Görsel Gruplama
  ·Gözlem ve Değişken Erişimi
  ·Gözlem ve Frekans İlave Etme
  ·Değişkenleri Artan ve Azalan Olarak Sıralama
  ·Tüm Gözlemler İçerisinden Alt Küme Olarak Belirli Koşulla Gözlem Seçme
  ·Gözlemleri Ağırlıklandırma
  ·Kategorik Değişkenleri Yeniden Kodlama ile Kategori Birleştirmek
  ·Matematiksel İşlemler ile Değişkenlerden Yeni Değişken Üretmek
  ·Ölçek Hesaplamaları
  ·Anket Verilerinin Güvenilirliğinin Analizi
  ·Çapraz Tablolar Oluşturmak
  ·Frekans Tabloları Oluşturmak
  ·Betimsel İstatistikler Elde Etmek
  ·Normal Dağılım Testlerine İlişkin Hipotezlerin Kurulması
  ·Normal Dağılım Testi
  ·Grup Ortalamalarının Testi
  ·Tek Örneklem t Testi
  ·Bağımsız Örneklem t Testi
  ·Parametrik Olmayan Bağımsız Örneklem Testi (Mann Whitney U)
Genel Açıklamalar

BAŞVURU: Başvuruya açıktır. Şimdi sepete ekleyin, satın alın. Aynı anda birden fazla eğitime başvurabilirsiniz. Uzaktan eğitim sistemine giriş bilgileriniz 1 iş günü içinde cep telefon numaranıza SMS mesajı ile gönderilmektedir. Başvuru için herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşul olmayıp dileyen herkes katılabilir.

BELGELENDİRME: Süreç sonunda, üniversite tarafından sertifika düzenlenmektedir. Sertifika ömür boyu geçerlidir, kamu ve özel sektöre sunulabilmektedir. Sertifika, e-Devlet kapısı sistemine işlenir, doğrulanabilir, sorgulanabilir, indirilebilir, imzalı ve barkodludur.

EĞİTİM: Eğitim, uzaktan eğitim yöntemi ile asenkron şeklinde verilmektedir. Yani eğitim içeriklerinin tamamı daha önceden uzaktan eğitim sistemine yüklenmiştir. Eğitime, internete bağlı herhangi bir cep telefonu, tablet, bilgisayar, laptop ve Smart TV’den katılmak mümkündür. Eğitim süreci, sınav süreci ve tamamlama formunu başvuru tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) içinde tamamlamanız gerekmektedir. Kişisel performansa bağlı olarak süreci daha erken de tamamlayabilirsiniz. Uzaktan eğitim sistemine, kullanıcı adı ve şifreniz ile süreç içerisinde dilediğiniz zaman giriş yaparak erişebilirsiniz.

SINAV: Katılımcının sertifikayı hak edebilmesi için internet ortamında uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılan online test sınavına girmesi gerekmektedir. Katılımcı eğitim süreci içerisinde dilediği zaman sınavına girebilir. Sınavda %100 üzerinden en az %50 puan veya üzerinde bir puan alınması gerekmektedir. Yeterli puan alınamaması durumunda toplamda 3 defa sınav hakkı vardır. Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez. Sınavda eğitime göre 10 ya da 20 test sorusu sorulur ve 30 dakika süre verilir. Sınav sonucunuzu uzaktan eğitim sistemi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

SERTİFİKA: Sertifikanız eğitimi tamamlayıp sınava girmenizin ardından e-Devlet sistemine 48 saat içerisinde eklenecektir. Katılımcı e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra sertifikasını sorgulayabilir, doğrulayabilir, barkodlu sertifikasını oluşturabilir, indirebilir ve çıktı alabilir, bu yüzden basılı sertifika gönderilmez. Eğer basılı sertifika, transkript ve yabancı dil sertifika çeviri gibi talepleriniz varsa ek hizmetler kategorisinde ya da başvuru esnasında "Basılı Sertifika", "Transkript" ya da "Yabancı Dil Sertifika Çeviri" gibi ek hizmetleri sepete ekleyerek satın alabilirsiniz. Sertifika üzerinde uzaktan eğitim ibaresi ve sınav notu bulunmamaktadır.

YURT DIŞINDA KULLANIM: Sertifikasını yurt dışında kullanmak isteyen katılımcılara başvuruyla birlikte "Yabancı Dil Sertifika Çeviri Hizmeti" satın almasını öneriyoruz. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Arapça gibi bir çok dilde yabancı dil çeviri hizmeti bulunmaktadır. Böylelikle Türkçe sertifikanızın yanı sıra yabancı dile çevrilmiş sertifikanız ayrıca düzenlenir, tarafınıza e-posta ya da WhatsApp aracılığı ile gönderilir. Aynı anda farklı diller için yabancı dil çeviri hizmeti satın alabilirsiniz. Bunun için ek hizmetler kategorisine göz atınız.

Ek Hizmetler

Bu eğitim ile birlikte satın alabileceğiniz ek hizmetler aşağıda listelenmiştir. Dilerseniz ek hizmetler kategorisinden dilerseniz bu sayfadan sepetinize ekleyebilirsiniz.

 • Basılı Sertifika: Sertifikanız varak yaldız çerçeveli krem kalın A4 kağıdına renkli olarak basılır ve adresinize kargoyla gönderilir. Ücrete; baskı ücretleri dahil, kargo ücreti dahil değildir.
 • Yabancı Dil Çeviri Sertifika: Türkçe sertifikanız yabancı dile çevrilir ve yabancı dile çevrilmiş sertifikanız dijital olarak tarafınıza gönderilir.
 • Yurt Dışı Kargo: Sertifikanız yurt dışındaki adresinize kargolanır. Tüm ülkeler için sabit fiyattır. Ücrete; basılı sertifika ve yurt dışı kargo ücreti dahildir.
Ek Açıklamalar
 • Üniversite sadece belgelendirme hizmeti yapmaktadır, iş garantisi vermez. Sertifikalar kamuda, özel sektörde ve iş başvurularında kullanılabilmektedir.
 • Sertifikanın yurt içinde ya da yurt dışında kullanımı ve işleme alınması, ibraz edilecek kuruma göre değişkenlik gösterebilir. Kurumun farklı şartları olabileceğini unutmayınız. Bu konuda üniversite ve kurumumuz sorumlu tutulamaz.
 • Eğitim dijital içerik olduğundan ücret iadesi, iptal ve değişiklik yapılamamaktadır. Başvuru yapmadan önce bilgileri dikkatli bir şekilde okumanızı tavsiye ederiz.
 • TC kimlik numarası olmayan yabancı uyruklu vatandaşlar pasaport numaraları ile başvuru yapabilir ve sertifika alabilir, fakat TC numaraları olmadığından sertifikaları e-devlete işlenememektedir. Bu durumdaki katılımcıların sertifikaları e-posta ya da WhatsApp ile dijital olarak gönderilir.
 • Bir programın, sertifika saatinin hesaplanmasında eğitime ait; video dersler, e-ders notları, interaktif metin dersleri, bireysel çalışmalar ve sınav süreleri dikkate alınmaktadır. Hesaplama parametreleri eğitime göre değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla sertifika saati, sadece video saati anlamına gelmemektedir ve birbirinden farklıdır.